בדיקות מעבדה

עריכה
מספר אצווהתמונהדוחTHCCBD
14HESI20008קישור 22.1%% LESS THAN 0.1%%
14s2020008קישור 20.8%% LESS THAN 0.1%%
14i2020008קישור 22.4%% LESS THAN 0.1%%
52E0020027קישור 10.0%% 9.9%%
52T1520009קישור 13.5%% 2.7%%
14I2020009קישור 22.3%% LESS THAN 0.1%%
52I1020011קישור 10.0%% 2.1%%
52T2020009קישור 20.4%% 4.0%%
קישור % %