בדיקות מעבדה

עריכה
מספר אצווהתמונהדוחTHCCBD
14s2020008קישור 20.8%% LESS THAN 0.1%%
14i2020008קישור 22.4%% LESS THAN 0.1%%
52E0020027קישור 10.0%% 9.9%%
52T1520009קישור 13.5%% 2.7%%
14I2020009קישור 22.3%% LESS THAN 0.1%%
52I1020011קישור 10.0%% 2.1%%
52T2020009קישור 20.4%% 4.0%%
14HESI2020008קישור 22.1%% LESS THAN 0.1%%
14E0021006קישור 7.9%% 7.0%%
14I2020011קישור 20.9%% LESS THAN 0.1%%
14TRS2021014קישור 20.8%% LESS THAN 0.1%%
52C1021013קישור 5.0%% 10.3%%
14E0021007קישור 10.1%% 9.3%%
52C1521016קישור 3.0%% 15.2%%
52C1520014קישור 3.0%% 15.2%%
52E0521006קישור 4.9%% 5.0%%
52t1021010קישור 9.5%% 2.0%%
52C152015קישור 3.0%% 15.2%%
14HESI2021010קישור 24.2%% LESS THAN 0.1%%
52T1521010קישור 15.0%% 3.0%%
52C2021034קישור 0.5%% 19.8%%
14HESI2021011קישור 24.3%% LESS THAN 0.1%%
14HESI2021012קישור 24.0%% LESS THAN 0.1%%
14HESI2021009קישור 23.9%% LESS THAN 0.1%%
52T2021011קישור 18.3%% 3.9%%
14E0021008קישור 10.9%% 8.6%%
14S2021011קישור 19.5%% LESS THAN 0.1%%
14HESH2021001קישור 18.9%% LESS THAN 0.1%%
52E0521007קישור 4.9%% 5.0%%
14HESH2021002קישור 18.4%% LESS THAN 0.1%%
52C1521017קישור 3.2%% 15.7%%
52C1021014קישור 4.8%% 9.8%%
14S1521012קישור 15.3%% LESS THAN 0.1%%
52I1021012קישור 9.9%% 2.0%%
52E0021032קישור 9.8%% 9.7%%
14S1521013קישור 17.9%% LESS THAN 0.1%%
14i1521008קישור 18.2%% LESS THAN 0.1%%
52C1521018קישור 3.0%% 15.0%%
52E0021033קישור 9.9%% 9.9%%
14HESH2021003קישור 18.2%% LESS THAN 0.1%%
14MVI2021005קישור 18.8%% 0.2%%
52C2021035קישור 0.7%% 19.8%%
52T1521011קישור 15.5%% 3.0%%
52C1021015קישור 5.0%% 9.9%%
52E0021034קישור 9.9%% 9.9%%
52C2020033קישור 0.5%% 19.6%%
14S2021013קישור 19.4%% LESS THAN 0.1%%
52T2021012קישור 24.3%% 5.0%%
52C2021036קישור 0.6%% 19.5%%
52T1521012קישור 15.1%% 3.0%%
52C1021016קישור 5.1%% 9.6%%
52I1021013קישור 9.6%% 1.9%%
14I2021013קישור 18.3%% 0.2%%
52T2021013קישור 23.2%% 5.1%%
52C2021037קישור 0.8%% 20.7%%
14S2021015קישור 20.0%% LESS THAN 0.1%%
14EAI2021001קישור 18.6%% LESS THAN 0.1%%
52T2021014קישור 23.6%% 5.0%%
14I1521010קישור 18.5%% 0.2%%
14S2021016קישור 19.4%% 0.2%%
14I2021014קישור 19.3%% LESS THAN 0.1%%