קרן שחר, סאטיבה T20/C4

זני מקור ממשפחת הקוקיז

קרן שחר

D/L-Limonene, b-Caryophyllene, a-Humulene